Släktforska i vår!

2015-01 Kursannons

Torsdagen den 22 januari kl 18–19.30 och

lördagen den 24 januari kl 11–12.30

ger FSF information om nedanstående kurser i Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Myrgatan 3, Avesta.

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Nybörjarkurs: 10 veckor, 30 lektionstimmar. Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar á 45 minuter.

Kursavgift: 950 kronor (för FSFs medlemmar avräknas medlemsavgiften 2015)

Kursabonnemang: Arkiv Digital 150 kronor (10 veckor tillkommer)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN 91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna använda och förstå kyrkans böcker, såsom husförhörslängd, församlingsbok, födelse-, vigsel- och dopbok och även in- och utflyttningsbok.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 450 kronor (abonnemang Arkiv Digital tillkommer med 150 kronor)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN:91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.

Arkiv Digital www.arkivdigital.se

LÄSNING AV GAMLA STILAR

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Läskurs 6 kurstillfällen under 6 veckor, 18 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 525 kronor

Kurslitteratur: Vi läser exempel på handskrifter från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha tränat upp sin förmåga att läsa och förstå de gamla texterna.