Årsmöte

Måndag den 30 mars kl 18.00 i Outokumpus föreläsningssal i Forskning o Utvecklings lokaler i Koppardalen, Koppardalsvägen 65.

Vi börjar med kaffe/té och hembakt bröd och därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

För att vara röstberättigad skall du ha betalat din medlemsavgift för 2015

 

Föreningslokalen

Pga av vattenskada har vi inte haft tillgång till föreningslokalen.  Arbetet har dragit ut på tiden.  Återställandet av lokalen har påbörjats men när det blir klart vet vi inte i nuläget.  Vårens släktforskarkurser pågår i Vuxenskolans lokaler och föreläsningar sker i Fridolinsalen Avesta bibliotek.