Årsmöte 2016

Folkare Släktforskarförening håller

ÅRSMÖTE
tisdag den 29 mars kl 18.00

Verksamhetsberättelsen och styrelsens förslag till dagordning finns med i An-Siktet 1/2016
Vi serverar kaffe/te och smörgås

Välkomna till släktforskarlokalen på Poppelvägen 2 A, Avesta