Årsmöte 2017

Folkare Släktforskarförening håller

ÅRSMÖTE
måndag den 20 mars kl 18.30

”DNA en till källa för släktforskningen”
PETER NIWONG informerar oss om genetisk genealogi

Verksamhetsberättelsen och styrelsens förslag till dagordning finns med i An-Siktet 1/2017.

Årsmötet äger rum i Samlingslokalen i Gamla Byn.
Den ligger i korsningen Badhusgatan – Böösgränd.

Välkomna!