Medlem?

Är du medlem? Javisst, det är därför du får tidningen. Vi skickar nu ut medlemsbladet till alla medlemmar, de allra flesta har betalt medlemsavgiften. Tyvärr är det många som betalar utan att uppge sitt namn.

Alla som får tidningen finns i medlemsregistret, de flesta som betalande medlemmar!

Inga fler aktiviteter i kalendern, GLAD SOMMAR!