Öppet Hus lördag.

Vill du hitta din släkt?

Du kan prova och du kan få hjälp att forska med ArkivDigital och SVAR.

Vi har även ett stort antal gamla AvestaTidningar för intresserade.

Lördagen den 14 oktober öppet kl 10.00–14.00 i släktforskarlokalen Poppelvägen 2 A, Avesta