Årsmöte

Måndag den 30 mars kl 18.00 i Outokumpus föreläsningssal i Forskning o Utvecklings lokaler i Koppardalen, Koppardalsvägen 65.

Vi börjar med kaffe/té och hembakt bröd och därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

För att vara röstberättigad skall du ha betalat din medlemsavgift för 2015

 

Föreningslokalen

Pga av vattenskada har vi inte haft tillgång till föreningslokalen.  Arbetet har dragit ut på tiden.  Återställandet av lokalen har påbörjats men när det blir klart vet vi inte i nuläget.  Vårens släktforskarkurser pågår i Vuxenskolans lokaler och föreläsningar sker i Fridolinsalen Avesta bibliotek.

Släktforska i vår!

2015-01 Kursannons

Torsdagen den 22 januari kl 18–19.30 och

lördagen den 24 januari kl 11–12.30

ger FSF information om nedanstående kurser i Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Myrgatan 3, Avesta.

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Nybörjarkurs: 10 veckor, 30 lektionstimmar. Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar á 45 minuter.

Kursavgift: 950 kronor (för FSFs medlemmar avräknas medlemsavgiften 2015)

Kursabonnemang: Arkiv Digital 150 kronor (10 veckor tillkommer)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN 91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna använda och förstå kyrkans böcker, såsom husförhörslängd, församlingsbok, födelse-, vigsel- och dopbok och även in- och utflyttningsbok.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 450 kronor (abonnemang Arkiv Digital tillkommer med 150 kronor)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN:91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.

Arkiv Digital www.arkivdigital.se

LÄSNING AV GAMLA STILAR

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Läskurs 6 kurstillfällen under 6 veckor, 18 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 525 kronor

Kurslitteratur: Vi läser exempel på handskrifter från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha tränat upp sin förmåga att läsa och förstå de gamla texterna.

 

 

Kartor och skifteshandlingar

Gunilla Didriksson, Lindesberg, föreläser om

”Kartor och skifteshandlingar”

 

Välkomna till Avesta bibliotek, Fridolinsalen

Måndag den 20 oktober 2014 kl 18.00

 

Biljetter 50 kr/st finns att förköpa på Avesta bibliotek.

 

Föreläsningen sker i samarbete mellan FSF och Avesta bibliotek.