Släktforska i vår!

2015-01 Kursannons

Torsdagen den 22 januari kl 18–19.30 och

lördagen den 24 januari kl 11–12.30

ger FSF information om nedanstående kurser i Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Myrgatan 3, Avesta.

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Nybörjarkurs: 10 veckor, 30 lektionstimmar. Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar á 45 minuter.

Kursavgift: 950 kronor (för FSFs medlemmar avräknas medlemsavgiften 2015)

Kursabonnemang: Arkiv Digital 150 kronor (10 veckor tillkommer)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN 91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna använda och förstå kyrkans böcker, såsom husförhörslängd, församlingsbok, födelse-, vigsel- och dopbok och även in- och utflyttningsbok.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 450 kronor (abonnemang Arkiv Digital tillkommer med 150 kronor)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN:91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.

Arkiv Digital www.arkivdigital.se

LÄSNING AV GAMLA STILAR

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Läskurs 6 kurstillfällen under 6 veckor, 18 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 525 kronor

Kurslitteratur: Vi läser exempel på handskrifter från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha tränat upp sin förmåga att läsa och förstå de gamla texterna.

 

 

Kartor och skifteshandlingar

Gunilla Didriksson, Lindesberg, föreläser om

”Kartor och skifteshandlingar”

 

Välkomna till Avesta bibliotek, Fridolinsalen

Måndag den 20 oktober 2014 kl 18.00

 

Biljetter 50 kr/st finns att förköpa på Avesta bibliotek.

 

Föreläsningen sker i samarbete mellan FSF och Avesta bibliotek.

 

FSF ställer in höstens verksamhet i lokalen

Vattenskadan i släktforskarlokalen är så pass omfattande att

sanering och reparationer beräknas ta en ansenlig tid.

 

Därför ställer vi in all verksamhet i lokalen, i första hand fram till årsskiftet.

 

Under denna tid har vi inte tillgång till föreningens e-post utan vid kontakt skriv till:

 

ordförande Britt-Marie Nygård

e-post: britt.marie.nygard(at)gmail.com

 

vice ordförande Jan-Erik Liss

e-post: jan-erik.liss(at)telia.com

 

Du kan även fortsättningsvis ringa till FSFs tel 076-795 81 87

Öppet Hus

Måndag 22 September  klockan 17.00 – 20.00

Vi håller till i Avesta Jernverks lokal vid Forskning och Utveckling, norra verket. Ingång från parkeringen vid Avesta tågstation.

Klockan 17.15 visning av FOUs lokaler.

Klockan 18.00 informerar Jan-Henrik Marinder,  Sveriges Släktforskarförbund om förbundets verksamhet.

Välkommen!