Välkommen lördag 15 augusti

till återinvigning av Folkare Släktforskarförenings lokal                          kl 11.00 – 14.00,   Poppelvägen 2A, Avesta

Stefan Steen kommer kl 12.00 att visa bilder från Grytnäs och berätta om Grytnäs Hembygdsförening.

Vi bjuder på fika, lotteri och försäljning av släktforskarmaterial.

Varmt Välkomna!

 

Äntligen!

P g a översvämningen har FSF varit utan lokal i snart 10 månader. Men nu är lokalen renoverad så vi har åter en fräsch och fin lokal. Alla möbler, böcker, datorer och andra inventarier, som har varit instuvade i en bastu och två små förrådsrum, har vi nu börjat flytta tillbaka. Det kommer naturligtvis att ta lite tid men vi räknar med att verksamheten så småningom kommer igång och planerar en återinvigning av vår nyrustade lokal den 15 augusti. Då är alla hjärtligt välkomna!

 

Årsmöte

Måndag den 30 mars kl 18.00 i Outokumpus föreläsningssal i Forskning o Utvecklings lokaler i Koppardalen, Koppardalsvägen 65.

Vi börjar med kaffe/té och hembakt bröd och därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

För att vara röstberättigad skall du ha betalat din medlemsavgift för 2015

 

Föreningslokalen

Pga av vattenskada har vi inte haft tillgång till föreningslokalen.  Arbetet har dragit ut på tiden.  Återställandet av lokalen har påbörjats men när det blir klart vet vi inte i nuläget.  Vårens släktforskarkurser pågår i Vuxenskolans lokaler och föreläsningar sker i Fridolinsalen Avesta bibliotek.

Släktforska i vår!

2015-01 Kursannons

Torsdagen den 22 januari kl 18–19.30 och

lördagen den 24 januari kl 11–12.30

ger FSF information om nedanstående kurser i Studieförbundet Vuxenskolans lokal, Myrgatan 3, Avesta.

NYBÖRJARKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Nybörjarkurs: 10 veckor, 30 lektionstimmar. Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar á 45 minuter.

Kursavgift: 950 kronor (för FSFs medlemmar avräknas medlemsavgiften 2015)

Kursabonnemang: Arkiv Digital 150 kronor (10 veckor tillkommer)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN 91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna använda och förstå kyrkans böcker, såsom husförhörslängd, församlingsbok, födelse-, vigsel- och dopbok och även in- och utflyttningsbok.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Fortsättningskurs 5 kurstillfällen under 10 veckor, 15 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 450 kronor (abonnemang Arkiv Digital tillkommer med 150 kronor)

Kurslitteratur: Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabet, Läsebok för släktforskare (ISBN:91-534-2491-3)

Efter avslutad kurs skall deltagarna fått inblick i olika arkiv som kan vara till nytta i den fortsatta släktforskningen.

Arkiv Digital www.arkivdigital.se

LÄSNING AV GAMLA STILAR

Start: Vecka 7, 2015

Lokal. Studieförbundet Vuxenskolan, Myrgatan 3, Avesta

Läskurs 6 kurstillfällen under 6 veckor, 18 lektionstimmar.

Varje kurstillfälle 3 lektionstimmar, á 45 minuter.

Kursavgift: 525 kronor

Kurslitteratur: Vi läser exempel på handskrifter från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha tränat upp sin förmåga att läsa och förstå de gamla texterna.