Konstituerande styrelsemöte

Lördagen den 18 september hölls konstituerande styrelsemöte på en något kylig Karlfeldtsgård i Karlbo.

Uppdragen blev de samma som tidigare:

Ordförande Birgitta Larhm, v. ordf Klas Engund, kassör Monica Burman, sekreterare Ullrika Skalberg, suppleanger Inger Bergh-Lundberg och Sören Olsson, bibliotekarie Brita Pahlen och redaktör Barbro Vikström.

Årsmöte 2021

Äntligen kunde vi hålla ”urtima” årsmöte!

Platsen var anrika Strandbacken där Sören Olsson välvilligt tog emot. På det gamla dansstället kunde vi samlas utomhus men under tak och med säkra avstånd. Fjorton tappra medlemmar trotsade det inte alltför varma höstvädret för att delta i mötet.

Klubban svingades raskt och förtjänstfullt av Lars-Åke Carlsson. Den föregående styrelsen ombads sitta kvar till ordinarie årsmöte 2022, vilket också blev mötets beslut. Mötet beslutade också att ge styrelsen ansvarsfrihet och att behålla medlemsavgiften på samma nivå som tidigare år (200 kronor för enskild medlem).

Trots rådande pandemi och nedstängd verksamhet är det ekonomiska läget rätt bra, tack vare det Covid-19 stöd föreningen fått via Avesta kommun. På minussidan konstaterades att vi förlorat ytterligare ca 30 medlemmar och att medlemstalet därmed är under 200.

Efter mötet vidtog fika och diskussion om möjligheten att hålla öppet i lokalen. Den allmänna åsikten var att vi skulle återuppta våra ”öppna hus” så fort det är praktiskt möjligt. Dock med begränsat antal besökande och förhandsanmälan. Spontanbesök kan ske i mån av plats. Vi följer givetvis de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Tack till Sören för att vi fick vara på Strandbacken!

An-Siktet 1988 – 1999 on-line nu!

Vår medlemstidnings äldsta årgångar finns nu tillgängliga och sökbara på här på hemsidan. Just nu finns de 12 första årgångarna ute, men undan för undan kommer årgångarna fram till 2010 att publiceras. Planen är att också lägga in innehållsförteckningarna för de 10 senaste åren.

Arbete pågår!

Du hittar äldre An-Siktet här eller via menyerna Forskningsarkiv/An-Siktet

Suppleanter sökes

Akten überprüfen - Datenanalyse - der innovationsblog

Det behövs förslag på två revisors-suppleanter/ersättare som kan väljas vid årsmötet. Posten är normalt sett inte betungande eftersom ordinarie revisor vanligen gör revisionen av räkenskaperna inför årsmötet.

Om du kan tänka dig att ställa upp som suppleant eller har förslag på någon som du tror kan och vill, kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller direkt till någon av styrelsens medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du här.

An-Siktet 2021/1 ute nu!

Alla medlemmar har nu fått årets första nummer av An-siktet. De allra flesta har fått den skickad till den e-postadress de anmält till föreningen. De utan e-post har fått An-siktet i enklare kvalitet med vanliga posten.

Har du inte fått tidningen kontakta någon i styrelsen. Om du lämnar din e-postadress till föreningen kommer An-Siktet och annan information till dig den vägen i fortsättningen!

Alla släktforskare har historier att berätta, dela med dig av dina! An-Siktets redaktion tar gärna emot kortare och längre manuskript för publicering i tidningen. Med din hjälp kan vi göra fyra nummer per år!

Verksamhet 2021

På föreningens senaste styrelsemöte beslutades att all planerad verksamhet i vår lokal ställs in under våren och sommaren på grund av … ja ni vet vad.

Vi hoppas dock att situationen förbättrats så att vi kan genomföra vandringen bland Bäsinges järngruvor under maj månad. Vi återkommer om det.

Vår plan är att återstarta föreningens verksamhet i augusti, om restriktionerna lättat tills dess. Vi startar med öppet hus varannan onsdag och släktforskarakut varannan lördag. Lördagar försöker vi också berätta något i ämnen som kan intressera släktforskare.

I kön för kommande arrangemang ligger också
* Mer om DNA-forskning
* Föreläsning om låglandsraser och sockenlappar

Vi planerar också att ha vårt uppskjutna Årsmöte i augusti.

Styrelsen återkommer med information!

Andra kommande evenemang

Dalarnas släktforskarvecka i juli – återkommer med mer information
Förbundets Släktforskardagar och årsmöte i Göteborg 14-15 augusti
Arkivens dag 13 november – tema Röster i arkiven

Släktforskarförbundets hemsida

Besök gärna Släktforskarförbundets hemsida https://rotter.se där finns mycket matnyttigt för släktforskare. Ett besök i Anbytarforum rekommenderas också, många frågor med intressanta svar. Där finns också möjlighet att ställa egna frågor om allt som rör släkter och släktforskning