An-Siktet 2022-2

Nästa nummer av An-Siktet 2-2022 är under redigering. Alla betalande medlemmar som lämnat sin e-postadress kommer att få tidningen per e-post före midsommar.

De som inte lämnat sin e-postadress får sin tidning med posten efter midsommar.

Glöm inte bort förbundets hemsida!

Sveriges släktforskarförbund har en hemsida med en myckenhet av intressanta nyttigheter för oss släktforskare. 

De stora avdelningarna är:

  • Faktabanken, där finns bland mycket annat Porträttfynd, Gravstensinventeringen, Wiki-rötter (uppslagsverk!), DNA-rötter (allt du behöver veta om DNA), Samefynd, Litteraturtips, Emigrantforum mm. mm.
  • Anbytarforum. En otrolig resurs för den som har frågor i varjehanda ämnen relaterade till släktforskning. Sök efter svaret på din fråga här eller öppna en ny tråd, nästan säkert att du får svar och kontakt med andra trevliga släktforskare
  • Rötterbokhandeln. Nätbokhandel med förbundets hela utgivning av böcker, databaser, kartor och annat släktforskarmaterial.

Hemsidan är tillgänglig för alla men prenumererar du på Släkthistoriskt forum får du dessutom tillgång till omfattande ”Premiummaterial”

Adressen du inte vill missa är https://www.rotter.se !

Torpinventering i Folkärna

Soldaten Broms torp som det återges på kartan från laga skifte i Bäsinge by 1861.

Folkare Släktforskarförening och Folkärna Hembygdsförening avser att gemensamt genomföra en inventering av torp och torpplatser i Folkärna socken.

Syftet är att samla in kunskap om torpen i Folkärna och dokumentera dem.

I projektet kommer aktiviteter som studier av kartor och gamla dokument, intervjuer, besök på topplatserna och dokumentation att ingå.

Vill du vara med och delta i hela eller delar av arbetet? Känner du personer som är lämpliga att intervjua? Hör av dig till projektledaren Klas Englund, helst på e-post bby24klas@gmail.com eller på telefon 070–2094190.

Projektet kommer att ha en uppstartsaktivitet i maj. Någon från Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund kommer att delta och dela med sig av kunskap om andra torpinventeringar. Vi startar arbetet på allvar i augusti. Första delen av arbetet blir att samla information om torpen och de som befolkade dem. Besök på torpplatserna planeras starta vår och sommarsäsongen 2023.

Mer information kommer efterhand här på hemsidan. De som anmält intresse kommer också att få e-post med information.

FSF Årsmöte 26/3 2022

Folkare Släktforskarförening håller årsmöte på Verandan i Avesta församlingsgård lördagen den 26 mars klockan 10.

Stadgeenliga förhandlingar

Information om föreningens kommande projekt:

  • Torpinventering i Folkärna socken tillsammans med Folkärna Hembygdsförening
  • Gravstensinventering på Folkärna kyrkogård

Fika till en kostnad av 50 kronor. Betalning med Swish är möjligt.

Tyck gärna till om föreningen och dess verksamhet. Det gör man med en motion. Motioner till årsmötet tas emot fram till och med den 12 mars.

OBSERVERA …

… anmälan om deltagande senast den 19 mars till föreningens e-postadress folkare.fsf@telia.com eller till ordföranden Birgitta Lahrm tel 073-0671589.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här när de är klara!

FSF genomför gravstensinventering

Gravstenar och andra gravprydnader är ett viktigt kulturarv, särskilt för oss släktforskare. Vi bör därför på alla sätt verka för att de bevaras till kommande generationer.

I vårt moderna samhälle finns många hot som gör att gravstenarna med tiden riskerar att försvinna. Ett av hoten är luftföroreningar som fräter på stenarna. Ett annat är den begravningslag, som i viss mån begränsar gravars bevarande, då lagen bygger på att det alltid skall finnas en gravrättsinnehavare. Om ingen gravrättsinnehavare finns och om graven inte är skyddad av kulturhistoriska skäl finns risken att graven tas bort och stenen krossas till makadam.

Vi släktforskare kan göra en stor kulturinsats genom att dokumentera stenarna innan det är för sent. Därför har styrelsen beslutat att föreningen ska genomföra inventeringar på kyrkogårdarna i Avesta kommun.

Det här är ett stort projekt som kommer att löpa under flera år. Vi startar med Folkärna Kyrkogård.

Dalarnas museum har som starthjälp låtit oss ta del av drygt 3000 foton från Folkärna kyrkogård och kyrkogårdsförvaltningen bidrar med gravkartor och namnlistor.

Målet är att registrera resultaten på Släktforskarförbundets hemsida och på det sättet låta alla släktforskare ta del av resultatet.

Projektledare är Sören Ohlsson. Vill du delta i projektet eller bara veta mer, kontakta honom på mansbo.945@gmail.com.

An-Siktet på hemsidan

Nu finns An-Siktet från 1988 till och med 2010 på hemsidan!

23 årgångar 94 utgåvor 1508 artiklar!

i sökbart index

Tack till Anders Larsson som gjorde grunden och Barbro Vikström som bistått med skanning !

FSF Önskar God Jul!

Folkare Släktforskarförenings styrelse önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt släktforskarår.

Vi ses den 15 januari 2022 då vi firar släktforskningens dag i vår lokal.