An-Siktet, äldre årgångar

Här kommer vi att lägga in äldre årgångar av vår medlemstidning An-Siktet och innehållsförteckningar för de senaste årens utgivning

An-Siktet 2019-2

 • Släktforskarveckan i Dalarna 2019
 • Släktforskarveckan Avesta/Hedemora-dagen
 • Protokoll från årsmötet 2019
 • Arkivfyndet eller Amerikaarvet
 • Tankar efter årsmötet!
 • FSFs nya hemsida – på den gamla adressen!
 • Avesta stad, köping och ännu en gång stad 1919
 • Program hösten 2019
 • Kurser i höst
 • Släktforskardagarna i Borås

An-Siktet 2019-1

 • Dagordning årsmötet 2019
 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Avesta stad 100 år
 • Tiggarpojkens tragiska död
 • Annat var det förr
 • Bouppteckningar från Skatteverket
 • Krongården, Smedjan 16
 • Kronoinspektorens berättelse
 • Toras äppelträd
 • Till Sockennämnden

An-Siktet 2018-3

 • Brita -ny i FSFs styrelse
 • Släktforskningens dag 2019
 • Spanska sjukan
 • Utdrag ur trolldomsväsendet 1671
 • Staden Falun
 • Guld Henry från Krylbo
 • Dalarnas Landstinsgsarkiv
 • Digitaliserade värnpliktskort
 • Mats Mattson Junkare i Norn
 • Den gåtfulla mörksuggan
 • Röster ur arkiven

An-Siktet 2018-2

 • Vargen kommer!
 • Landsarkivets dolda skatter
 • Stefan – ny i FSFs styrelse
 • Monika P på kospaning
 • Klas – ny i FSFs styrelse
 • Utdrag ur: 1765 Döde och Begrafne uti Avesta församling
 • ”Skräddarn” i Karlbo och hans hustru
 • Program hösten 2018

An-Siktet 2018-1

 • Hela Folkärnabygdens hyllade handelsman
 • Folkare Konsum
 • Vad man kan hitta i gamla Avesta Tidningar
 • Föreläsning på samernas nationaldag
 • Lyckad nybörjarkurs i släktforskning
 • Riksarkivet 400 år
 • Sveriges dödbok 7
 • Program våren 2018