Innehållsförteckning till årg. 1 t.o.m. 9

Tillbaka

1988 årgång 1

FSF nr 1 Sida
SSF Medlemsföreningar 1
Kyrkan förlorar folkbokföringen 1
Fördragsbanken 1
Redaktör för Svenska Antavlor 1
Nordisk Släktforskarkonferens 2
Släktforskardagar i Åbo 2
1988 års kursledarkurs 2
Riksarkivet omorganiserar 2
Motioner till förbundsstämman 2
SVARs rådgivande nämnd 3
Bli en av Emigrantinstitutets vänner 4
Öppna nr 1 1988
FSF Nr 2 Sida
Styrelsen 1
Mötesdax 1
Läsvärt 1
Efterlyses 1
Verksamhetsberättelse 1987 2
Medlemsmatrikel 3-4
SSF Medlemsföreningar 5-6
Öppna nr 2 1988
FSF nr 3 Sida
Hej igen 1
Program 1
Citatet 1
Öppna nr 3 1988
FSF nr 4 Sida
Möte 1
Släktforskardagar 1
Angeläget 1
Citat 1
Öppna nr 4 1988
FSF nr 5 Sida
Möte 1
Angeläget 1
Diverse 1
Citat 1
Öppna nr 5 1988

1989 årgång 2

FSF Nr 6 Sida
Årsmöte 1
Angeläget 1
Diverse 1
Citatet 1
Anvisning för blankett till SVAR 2
Skriv förslag till förbundsstämman 3
Kursledarkurs vid SVAR 4
Ur Släkthistoriskt Forum 5
Medlemsförteckning 6-9
Öppna nr 6 1989
ANSIKTET Nr 7 Sida
Möte 1
Diverse 1
Citatet 1
Verksamhetsberättelse 1988 2
Slutord 3
Öppna nr 7 1989
ANSIKTET Nr 8 Sida
Möte 1
Efterlysning 1
Citatet 1
FSF:s styrelse 2
Förslag till program 3
Matmors prygel var förr ett vanligt inslag i pigornas liv 4
Öppna nr 8 1989
ANSIKTET Nr 9 Sida
Möte 1
Öppet hus 1
Citatet 1
FSF:s styrelse 2
Öppna nr 9 1989
ANSIKTET Nr 10 Sida
Möte 1
Öppet hus 1
Diverse 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Från andra föreningars medlemsblad 3
Länskoder 4
Citatet 4
Öppna nr 10 1989

1990 årgång 3

AN-SIKTET nr 1 Sida
Årsmöte 1
Diverse 1
FSF:s styrelse 2
Från andra föreningars medlemsblad 3
Citatet 3
Öppna nr 1 1990
AN-SIKTET nr 2 Sida
Program den 19 Maj 1
Anteckningar 1
FSF:s styrelse 2
Soldatinventering 4
Antavla för Stig G Thorsberg 5
Mera anteckningar 6
Citatet 6
Föreningen DIS 8
Snart finns Sveriges kyrböcker hos SVAR 9
Öppna nr 2 1990
AN-SIKTET nr 3 Sida
Program den 5:e september 1
Angeläget 1
Föreläsarbanken 1
Anropet 1
FSF:s styrelse 2
Gammal stil i dålig stil 3
Antavla för Georg Johansson 4
Stenar talar 6
Den gamla ABC boken 8
Efterlysning 9
Citatet 10
Öppna nr 3 1990
AN-SIKTET nr 4 Sida
Program 1
Edsöresbrott 1
FSF:s styrelse 2
Sjukdomar i gångna tider 3
Bror Erik Olsson 3
Citatet 5
Antavlan för Hans Gillingstam 5
Anteckningar 8
Från andra föreningars medlemsblad 10
Öppna nr 4 1990

1991 årgång 4

AN-SIKTET nr 1 sida
Årsmöte 1
Antavlor till föreningen 1
Protokoll från Folkärna ting 1689 1
FSF:s styrelse 2
Några rader från ordförande 3
Efterlysning från Norge 3
Sammankomst 1 4
Från andra föreningars medlemsblad 4
Antavlan – Göran Johansson 5
Antavlan . Torbjörn Norman 8
Studieresa till Krigsarkivet 10
Sammankomst 2 11
Citatet 12
Öppna nr 1 1991
AN-SIKTET nr 2 sida
Program 1
FSF:s styrelse 2
Årsmöte 3
Sammankomst 3
Jag läste – Barbro Wikström 4
Antavlan – Bernhard Granholm 5
Andra föreningars medlemsblad 9
Smått & Gott 10
Om vård av gamla föräldrar 11
Citatet 12
Öppna nr 2 1991
AN-SIKTET nr 3 sida
Program 1
FSF:s styrelse 2
Föredrag den 16/4 1991 3
Andra föreningars medlemsblad 4
Rapport från möte den 6:e maj 5
Smått & Gott 6
Jag läste – Georg Johansson 7
Tala om dubbel bingo 8
Georg Johansson om några märkliga personöden 9
Antavlan – Svea Johansson 10
Saxat ur DD & AT 12
Öppna nr 3 1991
AN-SIKTET nr 4 sida
Program 1
Efterlysning 1
FSF:s styrelse 2
Referat från föreläsarkvällar 3
Saxat ur andra medlemsblad 5
Efterlysning 6
Jag läste – Bengt Joelsson 7
Ur Husby dödbok 8
Smått & Gott 8
Björkmansläkten – Martin Englund 9
Julkryss 10
Antavlan – Sven Bertils 10
Saxat ur Falu Kuriren 12
Saxat ur AT 13
Efterlysning 13
Gamla Bodepraktikan 14
Öppna nr 4 1991

1992 årgång 5

AN-SIKTET nr 1 sida
Årsmöte 1
Program 1
Vår materialförvaltare 1
Föreningen Bergslagsarkiv 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Luciakväll 3
Saxat ur Nya Norrland 3
Saxat ur andra medlemsblad 4
Nyordning på biblioteket 5
Kopparbruk och myntverk 6
Antavlan – Birgitta Larhm 8
Jag läste – Blomman 10
Avestabilder 12
Öppna nr 1 1992
AN-SIKTET nr 2 sida
FSF 5 år 1
FSF:s styrelse 2
Minnesord över avlidna
medlemmar 3
Nya medlemmar 4
Möten 5
Antavlan – Erik Johannson Sammels 6
Släkten Waron 8
Folkärna socken 10
Något om Krylbo 13
Stipendier 14
Ur födelse- och dopbok, Ur By församlings kyrkböcker 15
Hordalselever skrev sin historia 18
Läsvärt i andra medlemsblad 19
Öppna nr 2 1992
AN-SIKTET nr 3 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Släktforskardagarna i Uppsala 3
Det pratas för mycket och görs
för lite 4
Pris till Greta och Marin Englund 5
Ur födelsebok för Nora församling 7
Brev från Arne Sohlström 8
Skryttavla 9
Läsvärt i andra medlemsblad 11
Öppna nr 3 1992
AN-SIKTET nr 4 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Gåva till föreningen 3
Horndalsån 3
Anbytarkvällen 4
Tur ska man ha 5
1 gånger 2 meter 6
Antavlan – Lars Lundqvist 6
Svinhuvudsläkten i Aspeboda 12
Efterlysning 13
Öppna nr 4 1992

1993 årgång 6

AN-SIKTET nr 1 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Ett soldatöde från Hällefors 3
Luciakväll 3
Hur utbildades indelta soldater 4
Litteratur 5
Antaval för fam. Berntson 6
En berättelse ur en indelt soldats liv 8
En Älvdalsknekt och hans ryska hustru 11
Något om gamla soldater och gårdsnamn i Gåsarv 11
Läsvärt i andra medlemsblad 12
Öppna nr 1 1993
AN-SIKTET nr 2 sida
Föreningsinfo 1
Minnesord över avlidna 1
medlemmar 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Nyheter i FSF:s Bibliotek 3
Något om namnet Rothof 4
Sör Nävde i Grytnäs socken 6
Byar i Norra Grytnäs 7
Utflykt 15 maj 1993 7
Hordals bruk Brusmuseet 8
Efterlysning 8
Studieresa till Leksand 9
Antavlan – Eric Karlsson 9
Läsvärt i andra medlemsblad 13
Öppna nr 2 1993
AN-SIKTET nr 3 sida
Föreningsinfo 1
Minnesord över avlidna 1
FSF:s styrelse 2
Spännande byhistoria, Sör Nävde 3
Nytt i bokhyllan 4
Arkeologi 5
Släktforskardagarna i Luleå 6
Bilder från Johan-Olovs Horndal 7
Från Martin Englund 8
Antavlan – Per Groth 10
Barndop med prominenta faddrar 12
Minnesrunor 14
Lästips 15
Öppna nr 3 1993
AN-SIKTET nr 4 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Hälsobrunnar och
Provincialläkare 3
Utdrag ur: Årsberättelse från doktor Carl Magnus Blom 4
Minnesord över avlidna 5
Dalaupproret 1743 6
Inte bara predikan 7
Årets sista träff 8
FSF tipset 9
Resolution 10
Antavlan – Börje Gladh 11
Uppgifter som förvånar 12
Den 30 Februari 13
Ett kuriöst avtal 14
Tänkvärda bidrag från Arne ”Blomman” Blomberg 16
Lästips 17
Öppna nr 4 1993

1994 årgång 7

AN-SIKTET nr 1 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Medlemsmöte 3
Lappmarkens Herdaminne 3
När farfar gick i kyrkan 4
Antavlan – Inga Elisabeth von Kjörning 6
Samekvinnan som blev missionär i Lappmarken 10
En organistgård i St Skedvi 11
Nytt i bokhyllan 14
Från By Sockengille 14
Lästips 15
Personer i våra socknar som sedermera blev präster i Västerås stift under 1600-talet 16
Öppna nr 1 1994
AN-SIKTET nr 2 sida
Föreningsinfo 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Årsmötet 3
Bäsinge Koppargruva 3
Präster i Kopparbrukets Avesta 5
Stjärnsund och Christhoper Polhem 6
Det fagra bruket – Engelsberg 7
Antavlan – Martin Englund 8
Anbyten 12
Boktips om smeder 13
Efterlysningar 14
Lästips 14
Öppna nr 2 1994
AN-SIKTET nr 3 sida
Föreningsinfo 1
Minnesord över avlidna 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Ängelsberg 3
Här finns ett av världens största mynt 4
Utställning om Get Johanna 5
Antavlan – Birgitta Gustafsson 6
Släkten Ekengren på Hammarby 10
Släkten Pjerrou på Uhrfors 11
Släkten Skog på Hofors 12
Nytt i Bokhyllan 13
Vävning på Jägersgården 1850 – 1950 14
Efterlysning 15
Lästips 15
Öppna nr 3 1994
AN-SIKTET nr 4 sida
Föreningsinfo 1
Minnesord över avlidna 1
FSF:s styrelse 2
Nya medlemmar 2
Museibesök i byn 3
Indelningsverket och soldater i Folkare kompani 4
Den Heliga Birgitta 6
Riksstämman i Örnsköldsvik 8
Decemberkväll 9
Nytt i bokhyllan 9
Konnsjögubben och Silverbägarna 10
Landbostället Konsjön 11
Antavlan – Clara Carlsson f Mattsson 12
Bergsmanshistorier 14
Efterlysning 18
Alla är släkt med varandra 19
Ett tragiskt öde 20
Ont även på stenåldern 20
Lästips 21
Öppna nr 4 1994

1995 årgång 8

AN-SIKTET nr 1 1
Möten 1
Lånad eller stulen 1
Upphittat 1
Inte gråt men tandagnissel 1
Brevbärare sökes 2
Föreningsinformation 2
Hedersmedlem 2
Nya medlemmar 3
Årsmöte, referat 4
Medlemslotteri 4
Dansande stenåldersmänniskor 4
Skyltsöndagen den 27 nov 5
Fred Eriksson 6
Bördeman 7
Rapport om sidolinjer 8
Antavlan 10
SVAR 11
Klimatvariationer i Sverige 1601 – 1900 10
Nytt i bokhyllan 15
Husförhör överförs på data 16
SVAR 17
Lästips
Öppna nr 1 1995
AN-SIKTET nr 2 sida
Riksstämman 1
Dödsfall 1
Nya medlemmar 2
Fred Eriksson torparson och författare 3
Trasiga jeans 4
Medlemsmöte 1995 5
Brev från Martin Englund 6
Gisselbo by 7
Nya Lapphyttan 8
Något om Sätra Brunn 9
Till Folkarebygden 10
Antavlan 10
Gravkors 14
Hej alla 11- och 12-männingar! 15
Släktforskaren, datalagen och Datainspektionen 17
Nytt i Bokhyllan 18
Edsöre 19
Upp till kamp – mot SVAR 21
Debatt: Upp till kamp – mot SVAR 21
Efterlysningar 22
Lästips 22
Program Släktforskardagarna 24
Öppna nr 2 1995
AN-SIKTET nr 3 sida
Sätra Brunn 1
Dödsfall 1
Utställning 1
Val 1
Nya medlemmar 2
Årsstämman 3
Ordförandekonferens 4
Redaktörskonferens 4
Ortnamn 5
Köp och födomålskontrakt 8
Ett original 9
Antavlan 10
Utsot 12
Nytt i Bokhyllan 13
Lästips 14
Höstens Program 16
Öppna nr 3 1995
AN-SIKTET nr 4 sida
Lucia kväll i FSF 1
Val 1
Dödsfall 1
Värvarkampanj 1
Nya Medlemmar 2
Sätra Brunn 3
Askön 4
Avestas storhetstid via modell 6
Jubileumsskrift 7
Förslag om att utöka styrelsen 7
Antavlan 8
Jultraditioner 10
Funnit i vigsel- och födelseböcker 12
I backspegeln 12
Nytt i Bokhyllan 13
Efterlysningar 13
Lästips 14
Program våren 1996 16
Öppna nr 4 1995

1996 årgång 9

AN-SIKTET nr 1 sida
Årsmöte 1
Heldag med SVAR 1
Du som lånat 1
Jubileumsskrift 1
Nya medlemmar 2
Adressändring 2
Luciakväll 3
Träff i Fagersta 3
Karlfeldts antavla tiden för kyrkböckerna 4
Med SVAR denna dag 5
Migrationens år 1996 5
ANTAVLAN 6
Nytt i Bokhyllan 10
SVAR 11
Lån av mikrokort 11
Dombok över Näsgårds län 1686 11
Verksamhetsberättelse 12
Kassarapport 15
Efterlysningen 16
Lästips 16
Program våren 1996 18
Öppna nr 1 1996
AN-SIKTET nr 2 sida
Norns bruk 1
Glöm inte att 1
VIII Finlandssvenska Släktforskarkonferensen 2
Gävle 550 år 1
Adressändring 2
Medlemsavgifter 3
Medlemsvärvningen 3
Årsmöte 1996 3
”Min stuga står på Sonnbo ås” 4
Med SVAR fredag den 1 mars 5
Sldater i Folkare kompani 7
Svedjefinnar i Bergslagen 8
Träslottet 9
Kristin Lavransdatter 10
En dag i Släktforskarnas hus i Leksand 10
Efterlysningar 11
Nytt i Bokhyllan 11
Nya medlemmar 12
Antavlan 12
Livkompaniet nästan utplånades 15
Lästips 17
Riksstämman i Växjö 20
Öppna nr 2 1996
AN-SIKTET nr 3 sida
Studiebesök hos Skatte-förvaltningen i Avesta 1
Bingo-Lotto 1
Bokskåp 1
Nya medlemmar 2
Norns bruk 3
Rapport från släktforskardagarna 1996 4
Ordförandekonferensen 5
Konferens för medlemsblads-redaktörer 7
Cirkelledarkonferensen och Riksstämman 7
Rapport från redaktionskommitten 8
Knacka för gruvfrun i Sala SIlvergruva 9
Antavlan 10
Påvens och Luthers tjänare 14
Nytt i Bokhyllan 16
Lästips 17
Öppna nr 3
AN-SIKTET nr 4 sida
Nya medlemmar 2
Januarimöte 3
Inför årsmötet 1997 3
Vi behöver 3
Kommande släktforskardagar 3
Anders Leandersson 3
Rapport från anbytardagen i Hedemora 4
Paulusgården i Hedemora 4
Bibliotek i Avesta 6
Bibliotek 9
Antavlan 10
Decemberkväll 12
Liv och död i laga ordning 12
Efterlysningar 13
Inte bara vanliga kyrkoböcker 14
Bingo-Lotto 15
Föreningen för Smedsläkts-forskningen (FFS) 16
Svenska smedsläkter 16
Gratis forskarsalar 17
Anbyten 17
Lästips 18
Program 20
Öppna nr 4 1996