Forskningsarkiv

Föreningen äger ett arkiv för forskning bestående av

  • Ett bibliotek med ca 800 böcker
  • Databaser
  • Mikrokort
  • Tidningslägg från Avesta Tidning
  • Avesta Tidnings porträttarkiv
  • Medlemstidningar från ett stort antal släkt- och bygdeforskarföreningar