Medlemstidningar från andra föreningar

Nedanstående tidningar finns tillgängliga i pappersformat

Kronobergs GF KGF-NYTT
Person – och Lokal-historiskt Forskarcentrum PLFPLF-NYTT
Föreningen för datorhjälp i släkt-forskning DIS Diskulogen med Släkt-forskarnytt
Östgöta GFÖGF-Lövet
Släkt-historiskt FORUM
StorStock-holms GF AnRopet
Hallsbergs SFK Strödda Annotationer
Linde Berg-slags SFF Flydda Dagar
Nordvärmlands SFSläktträdet
Västra Mälardalens SFF Anspråket
Upplands SFFRunslingan
Dalarnas Hembygds-förening Dagsverket
Släkt- Hemb- och Emigr.-forskar-förening Dalfolk
Sällskapet Släktforskare Sandviken Stamträdet
FF Släkt & Bygd Släktbiten
Södra Väster-bottens Släktforskare Släkten
Skellefte-bygdens Släktforskare Roten
Lulebygdens FF Lulebygdens Forskar-förening
Helsingfors SF Släktforskaren

Nedanstående tidningar finns inlagda i digitalt format på den ”internetlösa” datorn

Botvid-bygdens SF Anletsbladet
Boden Över- Luleå FF Boden-ANAN
Kalixbygdens Forskarnyt tForskarnytt
Jönköpings-bygdens GFRotposten
Västerås SFK Arosiana
Falubygdens SFF Fahlu Släktforskar-blad
Ådalens SFF Ådalingen
Tjust SFF Våra Rötter
Nässjö-bygdens GF Släktposten
Västerbergslagens Släktforskare Släktforskaren