Skräddare i Garpenbergs socken

av Birgitta Larhm

I Bra Böckers Lexikon nr 21 under skråväsen står det (av fornsvenska skrâ: torrt skinn, pergament, därefter dokument, stadga), en organisation som i äldre tid kännetecknade hantverkarna i städerna; någon motsvarighet för hantverkarna på landsbygden, gärningsmännen, fanns inte. Ett skrå eller ämbete omfattade hantverkarna inom ett yrke eller en yrkesgrupp, och endast mästarna var egentliga medlemmar. Skråväsendet uppstod på kontinenten på 1000-talet och infördes till Sverige av tyska hantverkare på 1300-talet; det äldsta bevarade dokumentet är ett privilegiebrev för Stockholms skräddare från 1367.

I Sverige upphävdes skråväsendet 1846. Det innebär en större frihet att bosätta sig och utföra yrket var man ville. Därefter togs villkoret för att avlägga mästerprov bort 1864, efter detta var det fri yrkesutövning.

Skräddaren och skomakaren var i äldre tider formliga ämbetsmän, valda av sockenstämman, som inte bara bestämde priset på deras arbete utan också gav bestämda direktiv rörande arbetes art. Dessa direktiv utgjordes mest av bestämmelser för att hindra ungdomen att offra åt den flärd och grannlåt som från staden och herrgårdarna ville tränga ned i folkets djupa led. Gamla tiders sockenstämmo- protokoll vittnar livligt om, hur de röstberättigade – alltså de äldre männen – fick ligga i för att hålla ungdomens lystnad efter nymodigheter i schack. Så var tex fallet, när de vuxna pojkarna ville ha knappar i tröjan i stället för häktor.

Med andra ord, det var sockenstämmans representanter som beslutade vilka som fick flytta till socknen och bedriva olika hantverk såsom skräddare, skomakare m.fl. yrken.

Vill du ha uppgifter om hantverkare i en speciell socken skall du läsa sockenstämmoprotokollen. Det var sockenstämmans uppgift att se till att hantverkarna inte blev för många och konkurrerade ut varandra.

Källa: Saxon J. L: Skomakarn, skräddarn och smen

Bara Böckers Lexikon

Garpenberg, Avesta, Grytnäs församlingars kyrkböcker.

Boktips: Rönnegård Sam, Hedemora bergslag Garpenbergs socken. 1957

Jag har inventerat husförhörslängder under 1800-talet i Garpenbergs socken i södra Dalarna. Det innebär både före och efter skråväsendets avskaffande.

Text med kursiverad stil är hämtad ur födelse-, vigsel- eller dödböcker.

Boende i Backgården

Skräddaren Axel Wilhelm Karlsson, f 1858 29/4 Linderås Jönköpings län. Gift 1885 8/11 med Emma Eriksson, f 1853 14/8 i Bensåsen Garpenberg, dotter till kolaren Eric Jansson och hans hustru Anna Andersdotter.

d Agnes Emilia, f 1887 17/4 Karlslund

d Anna Elvira, f 1890 1/1 Karlsund

s Axel Henning, f 1894 22/6 Backgården

Boende i Buskbo

Skräddare, hemmansägare Fredrik Carlsson Lindblom, f 1825 1/7 i Buskbo Garpenberg, son till Carl Olsson och hans hustru Greta Samuelsdotter. Gift 1846 med Anna Stina Norman, f 1818 9/8 Norberg. Hon inflyttar till Garpenberg från Norberg 1830

s Fredric Wilhelm, f 1844 5/11 Buskbo

d Mathilda, f 1847 24/4 Buskbo

s Eric August, f 1852 2/3 Buskbo

d Sofia Christina, f 1861 1/3

Sockenskräddare Olof Olsson, f 1752, gift 1776 26/12 med Cherstin (Stina) Jansdotter, f 1754, dotter till Johan Andersson och hans Hustru Margretha Hansdotter i Buskbo.

d Stina, f 1787 19/2 Buskbo

d Gertrud, f 1789 8/8 Buskbo

s Gustaf, f 1792 8/4 Buskbo

d Sophia, f1795 15/6 Buskbo

s Carl Olsson, f 1796 14/12 Buskbo

s Fredrik, f 1799 20/10 Buskbo död 1805

son

Skräddare Carl Olsson, f 1796 14/12 gift 1814 med

Christina Andersdotter, f 1782 30/12, dotter till Anders Jansson och hans hustru Anna Andersdotter i Skommarbo.

s Gustaf, f 1812 21/3 Skommarbo

d Stina, f 1813 24/12 Skommarbo

s Anders, f 1818 5/11 skommarbo

Boende i Bensåsen

Sockenskräddare Samuel Boman, f 17 Garpenberg. Inflyttad från Falun 1813, gift 1813 21/11 med Anna Lisa Norström, f 1790 Västerås

s Carl Johan, f 1814 23/6 Högtjärn

d Stina Lisa, f 1816 10/9 Bensåsen

Familjen utflyttar till Husby 1819.

Boende i Dormsjö och Rutbo

Skräddare och hyttarbetare Nils Magnus Hålén, f 1827 8/2 Alfta Gävleborgs län. Gift med Johanna Nyström, f 1827 31/7, dotter till E Nyström och hans hustru Stina Cajsa Risberg.

d Johanna Christina, f 1851 21/5 Alfta

s Carl Johan Fredric, f 1855 25/5 Alfta.

Familjen inflyttar till Rutbo Garpenberg från Alfta 1860 och utflyttar till Ovansjö 1863 14/10.

Skräddarlärling Johan Olof Hålén, f 1843 19/12 Alfta. Han inflyttar till Dormsjö Garpenberg från Alfta 1860.

Boende i Eriksberg

Skräddare Gustaf Hansson, f 1826 Garpenberg

Gift med Anna Jansdotter, f 1836 31/7 Husby

d Emma Sofia, f 1862 28/10 Husby

d Anna Maria, f 1872 8/3 Husby

Boende i Finnhyttan

Skräddaren Johan Eriksson, f 1845 29/9 Garpenberg. Gift 1875 med Sofia Augusta Nilsson, f 1849 7/7 Glanshammar Örebro län, död 1884 16/5

Makarna inflyttar till Garpenberg från Stockholm Nikolai församling 1875 12/9

d Sofia Eleonora, f 1875 8/9 Junkarbo

s Axel Mauritz, f 1877 28/7 Junkarbo

s Johan Linus, f 1880 13/1 Karlslund

s Karl Engelbert, f 1882 3/7 Karlslund

Skräddaren Andreas Gottfrid Scherlund, f 1842 10/4 St Ilians Västmanland. Gift med Ida Lundman,f 1846 29/1 Köla Värmland.

d Ida Maria, f 1869 17/2 Sala

s Gottfrid Emanuel, f 1871 9/3 Sala

s Oskar Andreas, f 1874 9/10 Sala

Familjen inflyttar till Finnhyttan Garpenberg från Sala 1875 16/11 och utflyttar till Skerike 1876 30/10.

Boende i Finnhyttan och Buskbo

Skräddargesäll Arne Arnedsen Berg, f 1835 4/10

Inflyttar till Finnhyttan Garpenberg från Avesta 1866 därefter till Buskbo 1867.

Boende i Hesshyttan

Skräddaren Per Pettersson, f 1850 13/1 Ö. Våla

Gift 1875 2/5 med Johanna Maria Källman, f 1850 11/9 Morkarla. Familjen inflyttar till Garpenberg från Uppsala 1879 11/10.

s Petrus Emanuel, f 1876 11/9 Uppsala

d Maria Eleonora, f 1878 23/9 Uppsala

d Hilda Charlotta, f 1880 8/4 Karlslund

d Johanna Elisabet, f 1882 13/8 Karlslund

s Karl Patrik, f 1885 6/1 Hesshyttan

s Karl Patrik, f 1890 8/12 Hesshyttan

Boende i Hummelbo

Skräddare, hemmansägare Jan Erson, f 1815 5/3 död 1851 Nr 46, socknemannen skrädd.Jan Ersson i Hummelbo, f 1815 5/3, gift 1830 med efterlef. Carin Andersdotter från Sotbo, 3 söner, 1 dotter lefva. Upförande beskedligt. Dödsorsak koppor. Död d 15 Juli, 36 1/3 år, begrav. dag 19 Juli.. Gift 1830 med Catharina Andersdotter, f 1809 25/7 Sotbo, dotter till Anders Jacobsson och hustru Britha Görsdotter.

d Catharina Charlotta, f 1839 4/8 Hummelbo

s Per Erik, f 1841 18/12 Hummelbo

s Johan, f 1846 6/4 Hummelbo

Anders, f 1848 10/1 Hummelbo

son:

Skräddare hemmansägare Per Erik Johansson, f 1841 18/12 Hummelbo. Gift 1871 4/10 med Johanna Andersdotter, f 1842 18/12 Husby

d Johanna Charlotta, f 1871 1/12 Hummelbo

Skräddare, inhyses Jan Jansson Brännström, f 1809 4/11 Grytnäs. Han inflyttar till Garpenberg från Grytnäs 1835. Gift 1831 änkling 1839, gift 1843 med Stina Lundin, f 1812 24/4 Hummelbo. Hon inflyttar till Garpenberg från Grytnäs 1836. Död 1856 2/11

Mannens barn i första giftet.

d Anna Stina, f 1831 Grytnäs

s Johan, f 1832 10/10 Grytnäs

Hustrun barn före äktenskapet

s Eric Gustaf, f 1836 29/5 Grytnäs

d Anna Stina, f 1840 20/1 Hummelbo

Gemensamma barn:

s Anders Fredrik, f 1843 22/12 Hummelbo

s Axel, f 1846 20/3 Hummelbo

d Greta Lisa, f 185 6/8 Hummelbo

s Conrad, f 1855 12/11 Hummelbo

Sockenskräddare Anders Jansson, f 1787 By

Inflyttade 1804 från By. Död 1808.

Skräddargossen Anders Andersson, f 1788 By samma inflyttning som ovan.

Boende i Höjen

Skräddare Johan Åberg, f 1850 7/1 Hedemora. Gift 1877 19/4 med Karin Johansson, f 1857 25/9 Hedemora. Familjen inflyttar till Höjen Garpenberg från Hedemora 1885 15/11.

d Anna, f 1877 25/6 Hedemora

s Ernst August, f 1878 1/11 Hedemora

d Ida Katarina, f 1880 20/11 Hedemora

d Hildur Stefanie, f 1883 3/8 Hedemora

d Marta Matilda, f 1885 26/7 Höjen Garpenberg

s Karl Johan, f 1887 21/11 Höjen

s Emil Simeon, f 1890 5/1 Höjen

Lärling Johan August Hedén, f 1871 29/6 Gustafs. Inflyttar från Gustafs till Garpenberg 1888 12/11 utflyttar till Husby 1889 19/11.

Boende i Ingelsbo

Skräddare Karl Gustaf Granberg, f 1848 25/12 Falun. Gift 1879 28/12 med Anna Stina Anders- dotter, f 1847 17/8 Ingelsbo Garpenberg, dotter till Anders Ersson och hans hustru i Ingelsbo. Anna Stina gift första gången 1873 och änka 1875 3/9, gift andra gången med skräddaren Granberg.

Boende i Junkarbo och Plogsbo

Skräddare Anton Boman, f 1825 25/6 Husby. Han inflyttar till Garpenberg från Karlstad 1848. Gift 1849 9/9 med Greta Lisa Söderlund, f 1824 13/7 Stora Skedvi.

s Carl Bernhard Leonard, f 1849 15/11 Junkarbo

s Anton Mauritz, f 1853 1/3 Plogsbo, död 1866 26/6

d Selma Augusta, f 1859 1/10 Junkarbo

s Bror Knut, f 1863 23/8 Junkarbo

d Margreta Elisabet, f 1867 6/3 Junkarbo

Boende i Jälken

Skräddare Anders Andersson, f 1790 20/5 Rotholmen, gift med Stina Persdotter, död 1824, Nr 1, Hustru Stina Persdotter från Rotholmen, f 1788 10/9 i Trollbo Hedemora, gift 1811 med efterlefvande unga Anders Andersson i Rotholmne, 5 barn, dödorsak vattusot, död den 7 Januari, 34 år, begravd den 16 Januari. Gift andra gången 1824 21/11 med Anna Ersdotter, f 1793 29/7

Skräddare Jan Andersson, f 1813 18/4 Jälken, gift 1835 8/11 med Cajsa Jansdotter, f 1812 9/9 Bensåsen, dotter till Jan Ersson i Bensåsen..

s Erik, f 1839 28/2 Jälken

d Stina Catharina, f 1848 7/4 Jälken

Skräddare Per Andersson, f 1817 17/5 Jälken, gift 1839 13/10 med Greta Jansdotter,f 1816 8/10 Jälken. Död 1856, Nr 34, Hustru Greta Jansdotter i Jelken boende i Munkbo Skogen´, född 1816 6/10 i Skogsbo, föräldrar Enkl. Grufdräng skogs Jan Jansson och dess afl. Hustru Stina Ersdotter. Gift 1839 med skräddaren Per Andersson i Jälken, som efterlefva. Haft 4 barn, 3 söner och 1 dotter, hvaraf 2 söner och Dottren efterlefva.Upförande – beskedligt. Sjukdom – Lungsot. Död d 12 augusti å Munkbo Skogen, 39 år 10 mån 6 dagar. Begrafningsdag d 16 Augusti.

s Erik, f 1839 14/12 Jälken

s Johan, f 1843 30/11 Jälken

d Greta Stina, f 1848 9/7 Jälken

s Per August, f 1851 10(20)/4 Jälken

Boende i Jönvik och Långviken

Skräddare Johan Danielsson, f 1856 8/7 Grytnäs

Gift 1882 5/1 med Johanna Lovisa Berg, f 1861 7/10 i Skommarbo Garpenberg, dotter till grufarb. Johan Berg och hans hustru Anna Lena Andersdotter.

d Olivia Lovisa, f 1883 23/8 Jönvik

d Agda Lovisa, f 1885 25/2 Långviken

d Anna Lovisa, f 1887 31/10 Jönvik

s Fritz Andreas, f 1889 26/9 Jönvik

d Helena Lovisa, f 1891 4/3 Jönvik

d Karin Lovisa, f 1893 1/6 Jönvik

Skräddare Jan Petter Pettersson, f 1839 18/5 Väster Färnebo. Han inflyttar till Garpenberg från Grytnäs 1860 och utflyttar till Hedemora 1867.

Skräddardräng Carl Johan Jansson, f 1838 18/12 Avesta, son till dagkarl Jan Carlström och hans hustru Lisa Andersdotter i Lindsnäs Avesta. Carl Johan inflyttar till Garpenberg från Grytnäs 1860 och utflyttar till Hedemora 1862.

Boende i Kaspersbo

Skräddaren Olof Ersson, f 1719 23/5 Död 1810, Nr 73 Sockenskrädd. Olof Ersson i Caspersbo, f 1719 i Caspersbo, gift 1745 med Anna Andersdotteri Realsbo 21 år enkl. 4 söner och 2 Döttrar. Upförande – From, flitig och Gudsordsälskande. Sjukdom – Ålderdom, dd d 10 December, 91 år, begr. d 23 December. Gift 1745 med Anna Andersdotter, f 1716. Död 1791, Nr 5, skärdd. Olof Erssons Hustru Anna Andersdotter i Caspersbo, f 1716 d 27 Februari i Realsbo, gift 1745 med sin efterlefwande man Olof Ersson i Caspersbo. Sex barn, 4 gåssar, 2 Döttrar, som alla öfverlefva sin moder. Upförande – Gudsfruktig och stilla. Sjukdom – Håll och Stygn med Bröstsjuka. Död d 19 Marti i Caspersbo, 75 år 2 veckor och 6 dygn, begrafningsdag d 25 Marti.

s Erik, f 1747 20/7 Kaspersbo

s Anders, f 1750 21/1 Kaspersbo

s Olof, f 1752 22/3 Kaspersbo skräddare

d Anna, f 1754 5/2 Kaspersbo

s Carl Olsson, f 1756 27/12 Kaspersbo

d Gertrud, f 1759

Boende i Karlsund

Skräddare Gustaf Jansson, f 1826 10/8 i Ingelsbo Garpenberg, son till Jan Hansson och hans hustru Stina Andersdotter. Gift med Anna Jansdotter, f 1836 31/7 Husby

d Emma Sofia, f 1862 28/10 Husby

d Anna Maria, f 1872 8/3 Husby

s Otto Reinhold, f 1876 16/7 Karlslund Garpenberg

Familjen utflyttar från Garpenberg till Husby 1879 28/10.

Boende i Tallbo och Kättsbo

Skräddare Anders Olsson, f 1755. död Gift 1775 i juli med Stina Andersdotter, f 1746

s Johan Andersson, f 1776 19/9 Tallbo

s Anders, f 1778 5/10 Tallbo död 1804

s Petter, f 1788 24/5 Kättsbo

son

Skräddare Johan (Jon) Andersson, f 1776 19/9 Tallbo, gift 1801 med Lisa Ersdotter, f 1779 3/3. inflyttad från Jälken

d Stina, f 1804 28/11 Kättsbo

d Anna, f 1811 28/10 Kättsbo

d Lisa, f 1814 9/7 Kättsbo död 1819

Boende i Olshyttan och Kättsbo

Anders Ersson, f 1793 3/8 Gift 1822, Nr 4 Lysning Feb. 24, vigsel Marti 25, Sockenskräddaren Anders Ersson i Wikhyttan och pigan Anna Andersdotter tjenande i Olshyttan. Brudgummen sin egen Giftoman och Bruden dess Husbonde Anders Ersson i Olshyttan. Anna Andersdotter, f 1796 Hedemora.

d Anna Stina, f 1825 5/12 Olshyttan

s Anders, f 1829 16/6 Kättsbo

s Johan, f 1829 16/6 Kättsbo

Skräddardräng Jan Persson, f 1812 24/12

Boende i Nygården

Skräddaren i Nygården Olof Ersson, f 1763 Husby, inflyttar från Husby till Garpenberg 1779. Död 1840, Nr 15, socknemannen Olof Ersson i Nygården, född 1763 i Husby, gift 1785 med efterlefvande Stina Persdotter i Nygården.A f 7 barn efterlefva 2 söner och 2 döttrar. Uppförande beskedlig. Död den 24 maji av ålderdomsbräcklighet, 76 ½ år, begrav den 30 maji.

Gift 1785, Nr 9, lysning oct. 2. 9 , 16,vigsel october 27, Skräddaren drängen Olof Ersson och pigan Stina Persdotter i Nygården. Anm: Brudens giftoman dess farbroder hans Pipare i Strångelsbo

Stina Persdotter, f 1766 26/12, dotter till Per Hansson och hans hustru Stina Ersdotter i Nygården. Död 1855 19/12 Nygården, 7 barn, nämns som Gudfruktig och förnöjsam. Varit sängliggande flera år, död av ålderdomskrämpor, 88 år 11 månader, 24 dygn.

Greta, f 1786 14/11 Nygården

Stina, f 1790 20/9 Nygården

Anna, f 1794 16/6 Nygården

Lisa, f 1798 12/4 Nygården död 1817

Eric Olsson, f 1803 4/2 Nygården

Johannes, f 1806 23/6 Nygården död 1807

Johan, f 1808 16/7 Nygården

son

Skräddare Eric Olsson Nyström, f 1803 4/2, son till Olof Ersson och hans hustru Stina Persdotter i.Nygården. Gift 1830, Nr 5, lysning september 26, vigsel November 4, drängen Eric Olsson Nyström i Nygården och pigan Anna Andersdotter i Backgården Död 1850 31/8, Nr 22, socknemannen Erik Nyström, Nygården, gift 1830 med efterlefvande Anna Andersdotter ifrån Backgården. Äktenskapet barnlöst. Dödsorsak Lungsot, begrav den 7 September. Gift 1830 4/11 med Anna Andersdotter, f 1795 16/1 Anna Andersdotter, f 1795 16/1, dotter till Anders Andersson och hustru Anna Andersdotter i Backgården. Död 1882 24/2 i Nygården, 87 år 1 månad, 8 dygn, enka, inga omyndiga barn.

Skräddare drängen i Nygården Gustaf Jäderholm, f 1810 26/12 Avesta. Inflyttar till Garpenberg från Husby 1825.

Skräddaren i Nygården Erik Larsson Wennberg, f 1780 6/3 i Husby, son till soldaten Lars Andersson Lurpanna och hans hustru Christina Svensdotter i Jonsbo. Död 1851 27/6. Gift 1:a 1809 14/2, sockenskrädaren Eric Larsson i Rafshyttan och pigan Anna Persdotter i Caspersbo. Anm: Brudgummen sockenskräddaren sig egen giftoman. Brudens fader Per Jansson hennes giftoman.

Anna Persdotter, f 1780 5/1 i Kaspersbo. Död 1810, Nr 62, Eric Larssons Hustru Anna Persdotter i Finhyttan, född 1780 i Caspersbo, gift 1809 med skrädd. Eric Larsson som efterlefver, dödsorsak förstoppning. Död den 25 september, 30 3/4 år, begravd den 2 october.

Gift 2:a gången 1819 Nr 10, Bruksskräddaren enkl. Eric Larsson i Nygården och murmästardottern Gustafva Carolina Bergman därstädes. Anm: brudgummen sin egen giftoman och upvist Laga afvittring efter första Hustrun af den 23 december 1810. Brudens giftoman Bleckslagaren Anders Hoffman vid Klostret som är morbror.

Gustafva Carolina Bergman, f 1793 Husby. I de två sista husförhören nämns hon som född 196 24/3 i Stockholm. Död 1867, Nr 47 död september 22, begrav september 29, skräddaren E. Wennbergs Enka Gustafva Carolina Bergman i Nygården, 71 år 5 mån. 28 dagar, enka, hemmahörande sid 329, 3 söner, alla myndiga.

d Johanna Christina, f 1819 11/11 Nygården

s Carl Eric, f 1822 18/12 Nygården

d Erika Gustafva, f 1828 29/6 Nygården död 1837

s Jan Fredrik Wennberg, f 1832 5/3 Nygården

s Anders August, född 1835 12/8 Nygården

son

Skräddaren Jan Fredrik Wennberg, född 1832 5/3 Nygården Garpenberg. Gift 1856 26/12, Skrädaren Jan Fredric Wennberg i Nygården och pigan Stina Cajsa Sundell i Marcusbo, båda 24 år gamla. Brudens fader dagkarlen Isaac Sundell i Marcusbo närvarande gaf sitt och sin hustru Greta Ersdotters bifall till äktenskapet.

Stina Cajsa Sundell, f 1832 14/2 Garhyttan, dotter till dagkarl Isac Sundell och hustru Greta Ersdotter i Garhyttan Garpenberg.

s Johan August, f 1857 13/4 Nygården

d Anna Albertina, f 1859 19/6 Vaktarbo

s Erik August, f 1861 20/1 Vaktarbo

d Sofia Christina, f 1862 4/11 Vaktarbo

s Johan Ludvig, f 1864 17/10 Vaktarbo

s Per Fredrik, f 1866 26/6 Markusbo

d Erika Lovisa f 1870 17/6 Markusbo

s Carl Fredrik, f 1873 2/10 Hesshyttan

Boende i Olshyttan

Skräddare Per Olof Löfling,f 1825 30/9, son till Lantvärn Eric Olsson Högberg och Hustru Greta Ersdotter i Myggbo af Bensåsen.

Gift 1854 30/9 med Anna Andersdotter, f 1829 10/5 Husby. Hon inflyttar till Garpenberg från Husby 1850

s Per August, f 1855 22/1 Söfringsbo Garpenberg

d Anna Lovisa, f 1859 1/6 Olshyttan ”

s Jan Erik, f 1861 16/11 Olshyttan ”

s Axel, f 1863 10/12 Olshyttan ”

d Anna Maria, f 1867 24/1 Olshyttan, död 1867 5/2

Familjen utflyttar till Hedemora 1868 29/10.

Skräddargesäll Anton Boman, f 1825 25/6 Husby, inflyttar till Garpenberg från Karlstad 1848. Gift 1849 9/9 med Greta Lisa Söderlund, f 1824 13/7 i Stora Skedvi.

s Carl Bernhard Leonard, f 1849 5/1 Junkarbo

s Anton Mauriz,f 1853 /3 Plogsbo

Boende i Rafshyttan och Skogsbo

Skräddare Johannes (Jan) Jansson, f 1768, son till Jan Andersson och hans hustru Anna Ersdotter i Fallet. Gift 1798, Nr 7 lysning Sept 30, Oct 7, 14, vigsel Nov 1, sockenskräddaren Jan Jansson i Fallet, pigan Stina Matsdotter i Rafshyttan, Han född 1768 inom församl. Hon 1779, fadr. Mats Persson giftoman gaf bifall. Stina Matsdotter, f 1779 1/11, dotter till Mats Persson och Cherstin Hansdotter i Finnhyttan. Död 1803 24/8. Gift andra gången 1805 med Greta Persdotter, f 1764. Hon tidigare gift 1784, 1801, gift 1805 med Jan Jansson.

Hans barn:

d Anna Stina, f 1800 5/1 Rafshyttan

Jan, f1803 16/8 Rafshyttan död 1803 16/8

Erik, f 1803 16/8 Rafshyttan död 1803 16/8

Andra hustruns barn:

s Petter, f 1785 21/10 Smedmatsbo

s Johan, f 1789 6/3 Smedmatsbo

s Erik, f 1791 19/9 Skogsbo

d Greta, f 1794 17/4 Skogsbo

Sockenskräddare Eric Larsson, f 1780 Husby. Ankom från Husby 1796, bor nu i Finshyttan. Gift 1809 med Anna Persdotter, f 1780 5/1 Caspersbo, död 1810.

Sockenskräddare Anders Hansson, f 1787 By, ankom från By 1804

Skräddardräng

Anders Andersson, f 1788 By, ankom från By 1806.

Skräddare Eric Andersson, f 1762 28/9. Gift 1787, Nr 6, lysning sept 30, Oct 7, 14, Vigsel Oct. 30, Sockenskräddaren Eric Andersson i Rafshyttan och Pian Cajsa Andersdotter ifrån Smedmatsbo. Brudens giftoman dess Broder Anders Andersson i Smedmatsbo. Död 1831, Nr 38, skrädd. Eric Andersson i Rafshyttan, född 1762 29/9. Gift 1787 med Cajsa Andersdotter i Smematsbo, efterlämnar. 2ne döttrar lefva, 5 Barnbarn. Sjukdom – Ålderdomskrämpor, död d 30 octob. 69 år, begrav. d 13 Nov.

Cajsa Andersdotter, f 1757 22/9. Död 1836, Nr 24, Enkan Cathrina Andersdotter i Rafshyttan, född 1757 28/8 i S. Matsbo. Gift 1787 med skräddaren Eric Andersson i Rafshyttan, 1 dotter öfverlefva. Sjukdom – Ålderdomsbräcklighet, död d 19 augusti, 79 år, begrafn dag 25 augusti.

d Anna, f 1788 6/7 Rafshyttan

d Cathrina, f 1792 24/5 Rafshyttan

Boende i Realsbo

Sockenskräddare Jan Persson, f 1782 3/5 By. Död 1857, Nr 21 Fattighjonet, fd sockenskräddaren Jan Persson i Realsbo, f 1782 3/5 i By, föräldrar voro arbetarefolk ibm längesedan döda och till namnet okända.gift 1830 med Anna Bernström från Gunnilbo socken som efterlefva. Haft 1 Barn, 1 son som efterlefva. Upförande godkändt. Sjukdom slag, sängliggande på 5te året,d öd d 31 juli i Realbo, 75 år 2 ån 29 dygn, begrafningsdag d 6 aug. Gift 1810 25/10 med Anna Bernström, f 1786 24/3 Gunnilbo. Änkan flyttar till Folkärna 1867.

s Johan, f 1811 25/1 Yttersbenning Garpenberg

son:

Sockenskräddare, arbetare Jan Jansson, f 1811 25/1 Yttersbenning Garpenberg. Gift 1834 22/6 med Greta Jansdotter, f 1814 26/4, dotter till Jan Pehrsson och Hustru Anna Persdotter i Caspersbo Garpenberg

d Anna Stina, f 1835 3/1 Realsbo

s Johanna, f 1836 28/12 Realsbo

s Erik Jansson, 1840 28/8 Realsbo

d Carolina Albertina, f 1848 16/7 Realsbo

Makarna flyttar till Folkärna 1867, även dottern Johanna med sonen August, f 1864 5/4 Realsbo, flyttar till Folkärna.

sonson:

Skräddare Eric Jansson, f 1840 28/8 Realsbo Garpenberg. Han inflyttar till Garpenberg från Hedemora 1861. Gift 1863 18/11 med Carolina Elisabet Lundgren, f 1836 1/1 Västerås. Hon inflyttar till Garpenberg från Avesta 1862. Död 1867, Nr 43 död Juli 21, begrafningsdag Juli 27, Skräddaren Erik Johanssons Hustru Carolina Elisabeth Lundgren i Realsbo, 31 år 5 mån 20 dagar, gift. Sjukdom Lungsot. Efterlämnar oä dotter Ida Erika f 1860 son Erik f 1865.

Hustruns barn:

d Ida Erika, f 1860 27/11 Avesta

Gemensamma barn

d Hilma Elisabet, f 1863 10/11 Realsbo

s Eric Albert, f 1865 24/1 Realsbo

Mannen med barnen flyttar till Folkärna 1867.

Skräddaren Peter Enberg, f 1794 1/3 Avesta. Inflyttar från Folkärna 1811 till Garpenberg

Boende i Rotholmen

Skräddare Anders Andersson, f 1790 20/5, son till sockenskomakaren Anders Andersson Brunman och hans hustru Lisa Andersdotter i Rotholmen. Gift 1811 med Stina Persdotter, f 1788 10/9 Hedemora. Hustrun inflyttar från Hedemora 1811

s Anders, f 1811 23/9 Hedemora

s Johannes, f 1813 4/5 Rotholmen

s Petter, f 1817 17/5 Rotholmen

Hans moder skräddaränkan Anna Olsdotter, f 1748, ankom från By

Skräddaren Jan Andersson, f 1782

Brodern. Per Andersson, f 1786 By

Boende i Skommarbo

Skräddare Anders Ersson Wahlström, f 1810 6/7 Rullshyttan Garpenberg, son till Eric Ersson och hans Hustru Anna Jonsdotter. Död 1871, Nr 32, Juli 23, begrafningsdag Juli 30, Wahlström A Skräddare i Skommarbo, 61 år 17 dag, Lungsot. Gift 1834 26/10 med Anna Nyberg, f 1808 1/12 Nerike. Död 1893, Nr 6 död Febr. 3, begrafningsdag febr. 12, Nyberg Anna enka efter skräddaren A Wahlström från Skommarbo, 84 år 2 mån 2 dag. Enka, Hög ålderdom. Död i Ryllshyttan.

Vigsel 1834, Nr 5 drängen Anders Ersson i Skommarbo och pigan Anna Nyberg vid Herrgården. Brudgummen sin egen giftoman. Brudens Herr Inspector Lindström.

d Anna, f 1835 26/11 Skommarbo

d Lovisa, f 1838 2/3 Skommarbo

d Carolina, f 1840 16/12 Skommarbo

d Anna Lisa, f 1842 22/ Skommarbo

d Johanna, f 1846 22/2 Skommarbo

d Stina Cajsa, f 1848 21/3 Skommarbo

Sockenskräddare Lars Larsson, f 1774 Västansjö Folkärna, gift 1802 27/1 med Stina Jonsdotter, f 1772 Garpenberg. Makarna inflyttar till Garpenberg från Folkärna 1805.

s Lars, f 1802 1/3 Skommarbo

s Anders, f 1803 2/6 Skommarbo

Familjen utflyttar till Folkärna 1811

Boende i Vikhyttan

Sockenskräddaren Johan Persson Wiklund,f 1812 24/12 Backgården. Gift 1839 med Stina Sofia Tobiesson, f 1806 11/4 B….. Inflyttar 1839 från Hedemora. Död 1840 15/11 i Barnsbörd, begravd den 26/11.

s Johan, f 1840 5/11

Mannen och sonen flyttar till Olshyttan 1841.

Boende i Villberga

Skräddare Äpple Gabriel Gabrielsson, f 1854 15/1 Malung. Gift 1879 med Anna Matilda Lindberg, f 1860 31/8 Borgarhyttan Garpenberg, dotter till arbetarsonen Rudolf Teodor Lindberg och Hustru Maria Johansdotter.

d Elin Matilda, f 1879 7/6 Husby

s Karl Hjalmar, f 1880 19/6 Husby

s Joel Sigfrid, f 1885 4/6 Helsingbo Garpenberg

s Sven Emil, f 1886 24/6 Helsingbo ”

d Lydia Kristina, f 1889 1/4 Villberga ”

Familjen inflyttar till Garpenberg från Gävle 1884 20/11 och återflyttar till Gävle 1891 28/6.

Boende i Yttersbenning

Sockenskräddare Jan Persson, f 1782, gift 1810 med Anna Hansdotter, född 1786 Folkärna. Makarna inflyttar till Garpenberg från Folkärna 1810.

s Johan, f 1811 26/1 Yttersbenning Garpenberg

Familjen flyttar till Folkärna 1813.

Skräddare Lars Larsson, f 1774 Folkärna. Gift 1801 med Stina Jonsdotter, f 1772 Garpenberg. Makarna inflyttar från Folkärna 1805

s Lars, f 1802 1/3 Skommarbo

s Anders, f 1803 2/6 Skommarbo

Skräddare Petter Enberg, f 1794 1/3 Ovansjö. Inflyttar till Garpenberg från Folkärna 1811, flyttar till Rafshyttan

Skräddare Anders Andersson, f 1801 27/9 gift 1826 med Stina Andersdotter, f 1796 21/9

d Anna Stina, f 1827 1/10 Yttersbenning

d Lovisa, f 1831 18/6 Yttersbenning

d Johanna, f 1831 18/6 Yttersbenning död 183

d Johanna,f 1834 22/5 Yttersbenning

d Maria Sofia, f 1840 25/3 Yttersbenning