Suppliker – dem vill du INTE missa!

Bild lånad från Släktforskarförbundets hemsida rotter.se

Riksarkivet har lagt till ännu en ämneskategori under menyvalet ”Ämesområde” – Suppliker!

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter från enskilda eller grupper av undersåtar, riktade till överheten, t.ex. kungen, landshövdingen eller riksdagen. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, rätt till en fastighet, tillstånd att utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld. Supplikerna var ett sätt för även fattiga och i många avseenden maktlösa kvinnor och män att göra sin röst hörd, lägga fram en begäran och ibland få gehör för den. Eftersom suppliker kunde lämnas in till många olika myndigheter återfinns de också i många olika myndighetsarkiv.

Mer information på Riksarkivets webplats och på Släktforskarförbundets webplats

Medan du ändå är i gång med att kolla detta, ta en titt på Riksarkivets sida där man samlat ingångar till många olika intressanta ämnesområden. Här finns många ställen att söka på som inte är direkt självklara. Värt att utforska!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *