Brukspatrons barn på Wikmanshyttans bruk

Ur An-Siktet 4/1998, s.9, av Birgitta Larhm

En kväll satt jag nere i forskarlokalen och tittade i mikrokorten över födda i Hedemora församling, så fann jag en födelsenotering som verkligen drog till sig mina blickar. I vanliga fall när jag finner barn och faddrar brukar de sistnämnda vara fyra eller sex personer inte tjugo som i detta fall.
Före kyrkolagen (1686) var det rätt ovanligt att faddrarna antecknades men i lagen föreskrevs att så skulle ske. Så gott som överallt började man också anteckna faddrarnas namn och fortsatte sedan med detta. I Kyrkolagen (Kap. 3, § 5) ställdes vissa fordringar på dem, som finge bli faddrar (deras kristendomskunskaper, deras vandel). Allmogen fick dock tillåtelse ”att taga och bjuda till faddrar vem de själva helst vilja och bäst äro betjänta med.” Var det så att faddrarna var ståndspersoner, var man noga med att sätta ut riktiga och utförliga titlar på dem; man tog superintendenten ArneIls (Karlstads stift) råd ad notam men är barnet av högt stånd och även så väl vittnena., bör prästen pro industria observare titulos (med flit ge akt på titlar).
Och det kan med rätta säga att prästen i Hedemora har gjort, här vimlar det av finfolk inte en bonde, hustru eller soldat så långt ögat når.

Utdrag ur Födelsebok 1794, Nr 7
Johanna Charlotta Christina
Född januari 13. döpt januari 13
Föräldrar:
Herr Brukspatron Fredric Angerstein vid Wikmanshyttan
och dess Fru Johanna Gunilla Brandenburg
Faddrar:
Herr Erke Biskopen Uno von Troil,
Fru Doctorinnan Helena Ugla,
Herr Comrnerce Rådet Brandenburg,
Fru von Troil, Född Camitz,
Herr Revisions Secreteraren Fred. Ulric von Troil,
Fru Brandenburg, Född Sara Stina Paulii,
Herr Gråss Handlaren Loms Görges,
Enke Fru Kömer, Född Maria Starlius,
Herr Gråss Handlaren Niclas Nettelblad,
Mademoiselle Caisa Helena Angerstien,
Herr Capitain Gustaf Angerstien,
Fru Angerstien, Född Wickenberg,
Herr Majorn Reinholt Angerstien,
Fru Angerstien, Född Kamp,
Herr Adjutanten Per von Bunge,
Fru Emgren, Född Anna Stina Angerstien,
Herr Directör Samuel Emgren,
Fru von Unge, Född Cr. El. Greiff,
Herr Assessor C: F: Johan von Greist,
Mademoiselle Hedvig Carolina Reftelia.

Källor: Ahlberg, A.W., Latinsk Svensk Ordbok
Lext, Gösta,.Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946
Hedemora landsförsamling (mikrokort C:6 124334/6)