Användbara länkar, allmänt

Förstahands källor

Riksarkivet

https://sok.riksarkivet.se

Index till husförhörslängder

Mycket användbart är det index som togs fram av Riksarkivet för att man lättare skulle hitta på mikrokorten. Det är länsvisa sammanställningar över var olika byar och gårdsnamn förekommer i husförhörslängder.
Index till nästan alla kyrkböcker (och mikrokort)

Källor till (andrahands)information på nätet

Kungliga Bibliotekets arkiv av digitaliserade svenska dagstidningar är mycket användbart i byggde- och släktforskning. I arkivet finns ca 20 miljoner skannade tidningssidor ur mer än 400 dagstidningstitlar. Materialet spänner från 1700-talet till nutid. Allt fullt sökbart från din dator hemma! Tyvärr kan man inte se nyare tidningar än 1903 hemifrån, beroende på upphovsrättsliga problem.

http://tidningar.kb.se/

Kungliga biblioteket har också många andra intressanta samlingar av text, ljud och bild. En översikt över denna fantastiska resurs hittar du här:

https://www.kb.se/hitta-och-bestall/hitta-i-samlingarna.html

På Släktforskarförbundets hemsida finns förutom förbundsinformation och rötterbokhandeln ett diskussionsforum kallat anbytarforum. På anbytarforum finns trådar för att fråga om enskilda individer eller släkter, allt ordnat efter släktnamn. Ett tips är att använda sökfunktionen innan man ställer sin fråga. Eftersom det finns åtskilliga tusen inlägg finns chans att hitta svaret utan att fråga. Forumet innehåller också mängder av information om hur man kan gå till väga i sitt forskande.

https://forum.rotter.se/

Har du intressen bland forna tiders soldater är Centrala Soldatregistret ett bra ställe att titta in på

http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/default.sv.aspxe

… och är ditt intresse valloner finns här en hel del att hämta

http://forum.vallon.se/ind_forum.htm

Landstingets arkiv i Ludvika innehåller förutom patientjournaler och landstingets handlingar också deponerade arkiv från ett stort antal arkivbildare.

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/arkiv/landstingsarkivet/

På Hembygdsförbundets webplats kan man hitta information om platser och personer. Kanske inte den bästa av webplatser, men med lite tur kan man hitta användbar information.

www.bygdeband.se

De olika Arkivcentrum runt om har också mycket bra. Alla har dock inte beståndskataloger på nätet.

Arkivcentrum Dalarna samhuserar med Falu kommunarkiv och Dalarnas Folkrörelsearkiv.

www.arkivcentrumdalarna.se

http://www.arkivvastmanland.se

Kartor

Lantmäteriets tjänst historiska kartor ger tillgång till bland annat kartor från 1800-talets stora omarronderingar, storskifte och laga skifte. Deras söktjänst för geografiska namn är också till stor hjälp när man letar efter var de finns.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/

Bibliotek

Våra kommunala bibliotek är en otrolig resurs för oss släkt- och bygdeforskare. Det finns en osannolik mängd litteratur om släkter och bygder i biblioteken och deras magasin. De flesta bibliotek har också en särskild hylla för böcker med lokal anknytning. Finns inte boken du söker på det lokala biblioteket finns det på Kungliga Biblioteket en databas där beståndet i  över 500 bibliotek är registrerat, LIBRIS. LIBRIS visar dig på vilka bibliotek boken finns. Googlebooks, projekt runeberg och archive.org kan hjälpa dig hitta titlar och författare, har du det kan LIBRIS hjälpa dig lokalisera boken.

http://libris.kb.se/

Avesta biblioteks beståndskatalog

https://bibliotek.avesta.se/

Stadsbiblioteket i Falun har en stor Dalasamiling

https://bibliotek.falun.se/dalarna-på-biblioteket?refId=GxhdFJ&culture=sv

Hedemora stadsbibliotek

Fjärrlån

Nästan alla böcker du kan hitta i de olika bibliotekskatalogerna kan beställas som fjärrlån till ditt eget bibliotek. Det kan ta en vecka eller två innan boken kommer, så det är lite skillnad från internet. Men en superservice är det.

Andra lite mer udda ställen att söka på

De fyra följande länkarna leder till gigantiska samlingar av digitaliserade, och därmed maskinellt sökbara böcker. Med lite tur hittar man någon gammal bok som beskriver eller nämner platser, personer och annat som man kan vara intresserad av.

https://books.google.com

runeberg.org

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

https://Archive.org

Du behöver inte ha blått blod i ådrorna för att finna de följande tre länkarna intressanta och användbara. Här finns till exempel genealogiskt (andrahands) och lite biografiskt material för många av de brukssläkter som styrde och ställde i bruk, gruvor, hyttor, hammare och sågverk. SBL tar upp även ”ej introducerade” släkter, dvs icke adliga.

Adelswiki

https://www.adelsvapen.com/genealogi/

Riddarhuset

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

https://riksarkivet.se/sbl

Som komplement till biografisk information finns också Svenskt Porträttarkiv med nästan 700 000 porträtt. Till många av dem finns också biografisk information.

https://porträttarkiv.se/about

Museer

Många museer har arkiv och samlingar som är intressanta för både släkt och bygdeforskare.

Digitalt museum är en enorm resurs där foton på otroliga mängder av föremål från många museer (mer än 1,7 miljoner foton på föremål från över 60 museer) finns digitalt sökbara.

https://digitaltmuseum.se

Nordiska Museet

Dalarnas Museeum

Släktforskningssiter

Gemensamt för nätbaserade släktforskarsiter är att man måste dubbelkolla allt man hittar där innan man inkluderar sina fynd i sin egen forskning. Inte desto mindre kan man få ledtrådar värda att följa upp.

Wikitree är en gratistjänst på nätet. En av de bättre, bland annat därför att källor alltid måste anges och att teamet bakom har lagt in en rad kontrollfunktioner.

https://www.wikitree.com/

På Familyserach och Geni kan måste man registrera ett personligt konto, det är gratis och tillåter att man använder sökfunktionen.

FamilySearch https://www.familysearch.org/

Geni – https://www.geni.com/

Förutom de här nämnda finns MyHeritage.se och Ancestry.com, båda abbonemangstjänster.