Om Folkare Släktforskarförening

Folkare Släktforskarförening (FSF) bildades den 9 april 1987 och är en förening för alla släkt- och bygdeforskare med intresse för södra Dalarna. Hösten 2018 har föreningen nästan 230 medlemmar. De flesta är bosatta i Avesta och Hedemora kommuner, men föreningen har även medlemmar från andra orter och i utlandet. I medlemsavgiften ingår medlemsbladet An-Siktet med reportage, artiklar, antavlor och annat smått och gott för släkt- och bygdeforskare.

FSF flyttade 2013 till en lokal på Poppelvägen 2A i Avesta. Där kan medlemmarna bedriva sin forskning med hjälp av abonnemangen på SVAR och Arkiv Digital och för den som föredrar mikrokort så finns också den möjligheten. Förutom död- och begravningsregistren finns många andra register inlagda på en dator till forskarens hjälp.

FSF har också ett litet bibliotek med intressanta böcker som till största delen är gåvor från medlemmar. Dessutom finns medlemstidningar från många släktforskarföreningar i Sverige och Finland.

FSF har en omfattande verksamhet. Förutom medlemsmöten arrangerar föreningen föreläsningar, studieresor, utställningar mm och från 2013 har vi återupptagit kursverksamhet i föreningens regi.

FSF är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Medlemskap

Alla kan bli medlemmar i Folkare Släktforskarförening. Medlemskapet ger tillträde till föreningens lokal med de forskningsresurser som finns där, föreningens möten och aktiviteter, medlemstidningen An-Siktet och en kollektiv olycksförsäkring under våra aktiviteter genom Sveriges Släktforskarförbund. Mer info om försäkringen här.

Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften, för närvarande200 kr (2022) för enskild medlem på föreningens bankgiro 5405-4010. Mer information om medlemskapet hittar du i medlemsfoldern via länken här nedanför.