Öppet hus i Släktforskarlokalen

Vi fortsätter med öppet hus varannan vecka i släktforskarlokalen under november och början av december.

Aktuella datum är onsdagarna 10/11, 24/11 och 8/12 klockan 16-19 alla gånger

Varmt välkomna att utnyttja föreningens resurser eller bara en fika och en stunds släktforskarprat!

Äntligen: FSF öppnar lokalen 13 oktober kl 16-19!!

Äntligen kan vi efter ett och ett halvt år av pandemi öppna lokalen för möten och forskning igen!

Vi börjar försiktigt med ambitionen att ha öppet hus med släktforskarakut varannan onsdag klockan 16 till 19 med start 13/10. Nästa tillfälle blir den 27/10.

Som alltid bör vi vara rädda om varandra. Har du förkylningsliknande symtom, vänta till nästa tillfälle! Vi ser också helst att du som besöker lokalen är vaccinerad mot Covid-19. Antalet personer i lokalen är tillsvidare maximerat till 8. Vi hoppas på er förståelse för dessa försiktighetsåtgärder.

Som vanligt finns kaffe, släktforskningsprat och hjälp med dina släktforsknings problem att få av andra släktforskare att tillgå i lokalen!

Väl mött på onsdag!

Konstituerande styrelsemöte

Lördagen den 18 september hölls konstituerande styrelsemöte på en något kylig Karlfeldtsgård i Karlbo.

Uppdragen blev de samma som tidigare:

Ordförande Birgitta Larhm, v. ordf Klas Engund, kassör Monica Burman, sekreterare Ullrika Skalberg, suppleanger Inger Bergh-Lundberg och Sören Olsson, bibliotekarie Brita Pahlen och redaktör Barbro Vikström.

Årsmöte 2021

Äntligen kunde vi hålla ”urtima” årsmöte!

Platsen var anrika Strandbacken där Sören Olsson välvilligt tog emot. På det gamla dansstället kunde vi samlas utomhus men under tak och med säkra avstånd. Fjorton tappra medlemmar trotsade det inte alltför varma höstvädret för att delta i mötet.

Klubban svingades raskt och förtjänstfullt av Lars-Åke Carlsson. Den föregående styrelsen ombads sitta kvar till ordinarie årsmöte 2022, vilket också blev mötets beslut. Mötet beslutade också att ge styrelsen ansvarsfrihet och att behålla medlemsavgiften på samma nivå som tidigare år (200 kronor för enskild medlem).

Trots rådande pandemi och nedstängd verksamhet är det ekonomiska läget rätt bra, tack vare det Covid-19 stöd föreningen fått via Avesta kommun. På minussidan konstaterades att vi förlorat ytterligare ca 30 medlemmar och att medlemstalet därmed är under 200.

Efter mötet vidtog fika och diskussion om möjligheten att hålla öppet i lokalen. Den allmänna åsikten var att vi skulle återuppta våra ”öppna hus” så fort det är praktiskt möjligt. Dock med begränsat antal besökande och förhandsanmälan. Spontanbesök kan ske i mån av plats. Vi följer givetvis de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Tack till Sören för att vi fick vara på Strandbacken!

An-Siktet 1988 – 1999 on-line nu!

Vår medlemstidnings äldsta årgångar finns nu tillgängliga och sökbara på här på hemsidan. Just nu finns de 12 första årgångarna ute, men undan för undan kommer årgångarna fram till 2010 att publiceras. Planen är att också lägga in innehållsförteckningarna för de 10 senaste åren.

Arbete pågår!

Du hittar äldre An-Siktet här eller via menyerna Forskningsarkiv/An-Siktet

Suppleanter sökes

Akten überprüfen - Datenanalyse - der innovationsblog

Det behövs förslag på två revisors-suppleanter/ersättare som kan väljas vid årsmötet. Posten är normalt sett inte betungande eftersom ordinarie revisor vanligen gör revisionen av räkenskaperna inför årsmötet.

Om du kan tänka dig att ställa upp som suppleant eller har förslag på någon som du tror kan och vill, kontakta styrelsen via kontaktformuläret eller direkt till någon av styrelsens medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du här.