Flygfoton hos Lantmäteriet

På Lantmäteriets webplats finns mycket som kan vara intressant även ur släkt- och bygdeforskningsperspektiv, bland annat flygfoton. Bilden här ovanför är ett utsnitt ur ”Flygfoton ca 1960” över bl. a. Avesta, Högbo och Skogsbo. Det mörkare diagonala bandet är Dalävlen. Lägg märke till att flottningen inte upphört. De ljusa partierna i älven mellan kyrkbron och Strandbacken är timmer. Växthusen vid Strandbackens handelsträdgård finns också kvar.

Klicka på bilden för att komma direkt till motsvarande på Lantmäteriets webplats, eller så kan du använda länken här nedanför.

https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=564412&n=6669574&z=10&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Avesta

Den lite krångligare vägen går via https://lantmateriet.se -> Kartor -> Min karta -> Gå till e-tjänst. De två senare valen gör du en bit ner på respektive sida.

Väl inne i kartbilden kan du zooma (rullhjulet på musen) och panorera (håll vänsterknappen nere och flytta musen) runt i bygden. Zooma kan du också göra med reglagen högst uppe till vänster i bilden.

Uppe i högra hörnet av kartbilden finns en liten meny med tre ikoner. Klickar du på den översta kan du välja vilken karta du vill se. Här kan du välja en ”vanlig karta”, med eller utan fastighetsgränser, aktuellt flygfoto, flygfoton från 1960 och 1975. De understa ikonen döljer funktioner som mätning, uppmärkning och utskrift.

Högst upp finns också en lite anonym sökruta. Här kan du söka platser i hela Sverige. Lantmäteriets slogan är ”Vi känner till varenda plats i Sverige”…

Kuriosa: Om man följer älven österut till sjön Bäsingen kan man hitta ångbåten Bäsingen när den drar timmer över sjön ut mot Jugansboforsen. Bra övning i panorering och zoomning!