Årsmöte 2021

Äntligen kunde vi hålla ”urtima” årsmöte!

Platsen var anrika Strandbacken där Sören Olsson välvilligt tog emot. På det gamla dansstället kunde vi samlas utomhus men under tak och med säkra avstånd. Fjorton tappra medlemmar trotsade det inte alltför varma höstvädret för att delta i mötet.

Klubban svingades raskt och förtjänstfullt av Lars-Åke Carlsson. Den föregående styrelsen ombads sitta kvar till ordinarie årsmöte 2022, vilket också blev mötets beslut. Mötet beslutade också att ge styrelsen ansvarsfrihet och att behålla medlemsavgiften på samma nivå som tidigare år (200 kronor för enskild medlem).

Trots rådande pandemi och nedstängd verksamhet är det ekonomiska läget rätt bra, tack vare det Covid-19 stöd föreningen fått via Avesta kommun. På minussidan konstaterades att vi förlorat ytterligare ca 30 medlemmar och att medlemstalet därmed är under 200.

Efter mötet vidtog fika och diskussion om möjligheten att hålla öppet i lokalen. Den allmänna åsikten var att vi skulle återuppta våra ”öppna hus” så fort det är praktiskt möjligt. Dock med begränsat antal besökande och förhandsanmälan. Spontanbesök kan ske i mån av plats. Vi följer givetvis de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Tack till Sören för att vi fick vara på Strandbacken!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *