FSF genomför gravstensinventering

Gravstenar och andra gravprydnader är ett viktigt kulturarv, särskilt för oss släktforskare. Vi bör därför på alla sätt verka för att de bevaras till kommande generationer.

I vårt moderna samhälle finns många hot som gör att gravstenarna med tiden riskerar att försvinna. Ett av hoten är luftföroreningar som fräter på stenarna. Ett annat är den begravningslag, som i viss mån begränsar gravars bevarande, då lagen bygger på att det alltid skall finnas en gravrättsinnehavare. Om ingen gravrättsinnehavare finns och om graven inte är skyddad av kulturhistoriska skäl finns risken att graven tas bort och stenen krossas till makadam.

Vi släktforskare kan göra en stor kulturinsats genom att dokumentera stenarna innan det är för sent. Därför har styrelsen beslutat att föreningen ska genomföra inventeringar på kyrkogårdarna i Avesta kommun.

Det här är ett stort projekt som kommer att löpa under flera år. Vi startar med Folkärna Kyrkogård.

Dalarnas museum har som starthjälp låtit oss ta del av drygt 3000 foton från Folkärna kyrkogård och kyrkogårdsförvaltningen bidrar med gravkartor och namnlistor.

Målet är att registrera resultaten på Släktforskarförbundets hemsida och på det sättet låta alla släktforskare ta del av resultatet.

Projektledare är Sören Ohlsson. Vill du delta i projektet eller bara veta mer, kontakta honom på mansbo.945@gmail.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *